Omezení provozu linek centrálních spojovatelek dne 12. října

V pátek 12. října v čase od 10 hod do cca 14 hod proběhne za plného provozu výměna technologie u centrálních spojovatelek, což bude mít za následek jejich sníženou propustnost a přepojování příchozích volání pro provolby 553 46 1111 a 597 09 1111.