OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Centrum informačních technologií > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení CIT
Ředitel
Pomezný Pavel, Ing.
ředitel CIT
email:
telefon: 553 46 1109
739 329 097
Zástupci ředitele
Kamrád Tomáš, Bc.
zástupce ředitele CIT, vedoucí oddělení IS a databází
email:
telefon: 553 46 1134
Lokajová Pavla, RNDr.
zástupce ředitele CIT, vedoucí oddělení technické podpory
email:
telefon: 553 46 1131
733 787 236
Oddělení hospodářsko správní
Vedení oddělení
Dvořáková Lucie, Ing.
vedoucí oddělení hospodářsko správního
činnost: provozní ekonom
email:
telefon: 553 46 1141
730 548 906
Členové oddělení
Haplová Miloslava, Ing.
činnost: veřejné zakázky na nákup ICT vybavení, administrace IS REDOP, správa software
email:
telefon: 733 787 237
553 46 1132
Uhlařová Jana
sekretářka CIT
email:
telefon: 553 46 1124
Stodůlka Tomáš, Ing.
činnost: koordinátor školení, správa software, správa mobilních služeb
email:
telefon: 553 46 1123
605 747 900
Oddělení informačních systémů a databází
Vedoucí oddělení
Kamrád Tomáš, Bc.
zástupce ředitele CIT, vedoucí oddělení IS a databází
činnost: správa IS Student, databáze Oracle
email:
telefon: 553 46 1134
Členové oddělení
Haft Miroslav, Mgr.
činnost: administrace Webu
email:
telefon: 553 46 1140
Gabryšová Renáta
činnost: helpdesk, podpora IS
email:
telefon: 553 46 1129
Milatová Dagmar, Mgr.
činnost: správa EIS Magion
email:
telefon: 553 46 1125
733 787 234
Orzelová Lenka, Mgr.
činnost: správa IS Moodle
email:
telefon: 553 46 1128
Súkeník Tomáš, Bc.
činnost: správa databází a IS Magion
email:
telefon: 553 46 1119
730 550 820
Trembacz Marek, Mgr.
činnost: správa Aleph, Oracle, helpdesk IS Akros
email:
telefon: 553 46 1118
605 849 606
Václavek Tomáš, Ing.
činnost: administrace Webu
email:
telefon: 553 46 1121
Úsek aplikačního vývoje
Svitaneková Lucie, Ing.
činnost: helpdesk, podpora IS, administrace Portálu
email:
telefon: 553 46 1108
Juřica Jan
činnost: vývoj
email:
telefon: 553 46 1145
Najvárek Michal
činnost: vývoj
email:
telefon: 553 46 1102
Richter Martin, Ing.
činnost: správa IS Evid, správa IS Akros, správa IS DMS, vývoj
email:
telefon: 553 46 1136
734 282 171
Řepka Ivo, Mgr.
činnost: správa IS Knos, správa IS DMS, vývoj
email:
telefon: 553 46 1112
Svitanek Martin, Mgr.
vedoucí úseku aplikačního vývoje
činnost: administrace Portálu, správa IS Dipl2, správa IS Knos, vývoj
email:
telefon: 553 46 1130
Švábek Daniel, Bc. email:
telefon: 553 46 1133
Oddělení technické podpory
Vedoucí oddělení
Lokajová Pavla, RNDr.
zástupce ředitele CIT, vedoucí oddělení technické podpory
činnost: správa Linux, zálohování, SAN
email:
telefon: 553 46 1131
733 787 236
Členové oddělení
Bambušková Kateřina, Ing.
činnost: správa Linux, správa sítí, koleje
email:
telefon: 553 46 1151
733 787 223
Bischof Tomešová Petra
činnost: Novell, ID karty
email:
telefon: 553 46 1156
Hasník Martin, Ing.
činnost: správa serverů Novell, Groupwise, identifikační karty, kamerové systémy, správa VMware
email:
telefon: 553 46 1115
732 940 115
Kozelský Martin
činnost: správa sítí, eduroam, WIFI, bezdrátové technologie, VPN, DHCP, DNS
email:
telefon: 553 46 1117
734 786 908
Krpec Jiří, Ing.
činnost: telefonní ústředny, optika, klimatizace, UPS
email:
telefon: 553 46 1107
733 787 225
Křenek Rostislav, Ing.
činnost: telefonní ústředny, optika, klimatizace, UPS
email:
telefon: 553 46 1101
605 140 050
Kubina Jiří
činnost: správa sítí, bezpečnost sítí
email:
telefon: 553 46 1144
733 787 226
Matějka Ladislav
činnost: správa serverů MS Windows
email:
telefon: 553 46 1148
733 787 231
Mazal Tomáš
činnost: technik pro budovy UK, IT
email:
telefon: 553 46 1135
731 681 882
Pečínka Lukáš, Ing.
činnost: správa Linux, mail
email:
telefon: 553 46 1116
731 639 635
Rajnoch Jiří, Ing.
činnost: správa linux, správa sítí
email:
telefon: 553 46 1163
Stachura Martin, Bc.
činnost: správa linux serverů a sítě
email:
telefon: 553 46 1163
Úsek péče o zákazníky
Krupa Ondřej, Mgr.
vedoucí úseku péče o zákazníky
činnost: technik pro budovy L, N, M, správa Office 365, G Suite
email:
telefon: 553 46 1159
733 787 229
Brzeska Jan, Bc.
činnost: technik pro budovy D, DM, E
email:
telefon: 553 46 1171
733 787 227
Brzeska Pavel
činnost: technik pro budovy A, C, I
email:
telefon: 553 46 1150
739 386 566
Jurček Milan
činnost: technik pro budovy G, B, F
email:
telefon: 553 46 1172
605 866 236
Knaus Vladimír
činnost: technik počítačových učeben LF
email:
telefon: 553 46 1152
733 787 230
Matula Martin
činnost: budovy SA, SB, SC, SD, SE
email:
telefon: 553 46 1162
Pala Přemysl, Bc.
činnost: technik pro budovy ZU, ZY (Inlek), ZZ, X (FNO)
email:
telefon: 739 386 565
553 46 1164
Valuštík Jan, Mgr.
činnost: technik pro budovy D (menza), R, G (prodejna skript), videokonference
email:
telefon: 553 46 1172
603 767 212
Víta Pavel
činnost: technik pro budovy P, SA, SB, SC
email:
telefon: 553 46 1183
553 46 1157
731 505 362
Zářický Petr, Mgr.
činnost: technik pro budovy L, M, D, E
email:
telefon: 733 787 232
553 46 1154
553 46 1158
instagram
facebook
social hub