Personální složení

abecední členění

Vedení CIT
Ředitel
Pomezný Pavel, Ing.
ředitel CIT
e-mail:
telefon: 553 46 1109
739 329 097
Zástupci ředitele
Kamrád Tomáš, Bc.
zástupce ředitele CIT, vedoucí oddělení IS a databází
e-mail:
telefon: 553 46 1134
605 722 615
Lokajová Pavla, RNDr.
zástupce ředitele CIT, vedoucí oddělení technické podpory
e-mail:
telefon: 553 46 1131
733 787 236
Oddělení hospodářsko správní
Vedení oddělení
Dvořáková Lucie, Ing.
vedoucí oddělení hospodářsko správního
činnost: provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1141
730 548 906
Členové oddělení
Haplová Miloslava, Ing.
činnost: veřejné zakázky na nákup ICT vybavení, administrace IS REDOP, správa software
e-mail:
telefon: 733 787 237
553 46 1132
Uhlařová Jana
sekretářka CIT
e-mail:
telefon: 553 46 1124
Stodůlka Tomáš, Ing.
činnost: koordinátor školení, správa software, správa mobilních služeb
e-mail:
telefon: 553 46 1123
605 747 900
Oddělení informačních systémů a databází
Vedoucí oddělení
Kamrád Tomáš, Bc.
zástupce ředitele CIT, vedoucí oddělení IS a databází
činnost: správa IS Student, databáze Oracle
e-mail:
telefon: 553 46 1134
605 722 615
Členové oddělení
Blahutová Oľga, Mgr.
činnost: helpdesk, podpora IS
e-mail:
telefon: 553 46 1129
Haft Miroslav, Mgr.
činnost: administrace webu
e-mail:
telefon: 553 46 1140
Milatová Dagmar, Mgr.
činnost: správa EIS Magion
e-mail:
telefon: 553 46 1125
733 787 234
Orzelová Lenka, Mgr.
činnost: správa IS Moodle
e-mail:
telefon: 553 46 1128
Súkeník Tomáš, Bc.
činnost: správa databází a IS Magion
e-mail:
telefon: 553 46 1119
730 550 820
Trembacz Marek, Mgr.
činnost: správa Aleph, Oracle, helpdesk IS Akros
e-mail:
telefon: 553 46 1118
605 849 606
Václavek Tomáš, Ing.
činnost: administrace webu
e-mail:
telefon: 553 46 1121
Úsek aplikačního vývoje
Svitanek Martin, Mgr.
vedoucí úseku aplikačního vývoje
činnost: administrace Portálu, vývoj
e-mail:
telefon: 553 46 1130
Hrabálek Josef
činnost: vývoj
e-mail:
telefon: 553 46 1145
Najvárek Michal
činnost: vývoj
e-mail:
telefon: 553 46 1102
Richter Martin, Ing.
činnost: vývoj
e-mail:
telefon: 553 46 1136
734 282 171
Řepka Ivo, Mgr.
činnost: vývoj
e-mail:
telefon: 553 46 1112
Oddělení technické podpory
Vedoucí oddělení
Lokajová Pavla, RNDr.
zástupce ředitele CIT, vedoucí oddělení technické podpory
činnost: správa Linux, zálohování, SAN
e-mail:
telefon: 553 46 1131
733 787 236
Členové oddělení
Bajus Jaromír
činnost: správa kamerového systému a serveroven, technik pro budovu IT
e-mail:
telefon: 553 46 1165
734 864 707
Bischof Tomešová Petra
činnost: Kartové centrum, ID karty, konta
e-mail:
telefon: 553 46 1156
Hasník Martin, Ing.
činnost: správa VMware, Novell, Groupwise, identifikační karty, čtečky
e-mail:
telefon: 553 46 1115
732 940 115
Kozelský Martin
činnost: správa sítí, eduroam, WIFI, bezdrátové technologie, VPN, DHCP, DNS
e-mail:
telefon: 553 46 1117
734 786 908
Krpec Jiří, Ing.
činnost: telefonní ústředny, optika, klimatizace, UPS
e-mail:
telefon: 553 46 1107
733 787 225
Krupa Ondřej, Mgr.
činnost: správa služeb Microsoft (doména), Office 365, G Suite
e-mail:
telefon: 733 787 229
Křenek Rostislav, Ing.
činnost: telefonní ústředny, optika, klimatizace, UPS
e-mail:
telefon: 553 46 1101
605 140 050
Kubina Jiří
činnost: správa sítí, bezpečnost sítí
e-mail:
telefon: 553 46 1144
733 787 226
Matějka Ladislav
činnost: správa serverů MS Windows
e-mail:
telefon: 553 46 1148
733 787 231
Mazal Tomáš
činnost: správa MS Exchange, kartové centrum
e-mail:
telefon: 553 46 1135
731 681 882
Pečínka Lukáš, Ing.
činnost: správa linux, centrální mailový systém, studentská pošta
e-mail:
telefon: 553 46 1116
731 639 635
Stachura Martin, Bc.
činnost: správa sítě a linux serverů pro web
e-mail:
telefon: 553 46 1163
734 286 030
Úsek péče o zákazníky
Valuštík Jan, Mgr.
vedoucí úseku péče o zákazníky
činnost: technik pro budovu R, videokonference
e-mail:
telefon: 553 46 1172
603 767 212
Bajus Jaromír
činnost: správa kamerového systému a serveroven, technik pro budovu IT
e-mail:
telefon: 553 46 1165
734 864 707
Brzeska Jan, Bc.
činnost: technik pro budovy D, DM, E, G
e-mail:
telefon: 553 46 1171
733 787 227
Brzeska Pavel
činnost: technik pro budovy A, C, I
e-mail:
telefon: 553 46 1150
739 386 566
Jurček Milan
činnost: správa a údržba rektorátní techniky, technik pro budovy G, UK a aulu OU
e-mail:
telefon: 605 866 236
553 46 1147
Knaus Vladimír
činnost: technik počítačových učeben LF - budovy ZO, ZU, ZY, ZZ
e-mail:
telefon: 553 46 1152
733 787 230
Matula Martin
činnost: technik pro budovy SA, SB, SC, SD, SE
e-mail:
telefon: 553 46 1162
731 137 352
Orság Radim
činnost: technik pro budovy R, G, UK a aulu
e-mail:
telefon: 553 46 1172
737 536 157
Pala Přemysl, Bc.
činnost: technik pro budovy ZO, ZU, ZY, ZZ, X (FNO)
e-mail:
telefon: 739 386 565
553 46 1164
Turiak Ivan, Bc.
činnost: technik pro budovy D, DM, E, G, L, M, N
e-mail:
telefon: 553 46 1159
605 930 929
553 46 1154
Víta Pavel
činnost: technik pro budovy B, F, P
e-mail:
telefon: 553 46 1183
553 46 1157
731 505 362
Zářický Petr, Mgr.
činnost: technik pro budovy L, M, N
e-mail:
telefon: 733 787 232
553 46 1158