Personální složení

abecední členění

Úsek ředitele
Ředitel
553 46 1109
606 628 112
Zástupce ředitele
Kamrád Tomáš, Bc.
zástupce ředitele CIT, vedoucí oddělení IS a databází
553 46 1134
605 722 615
 
Sekretariát
Uhlařová Jana
sekretářka CIT
553 46 1124
603 896 236
 
Referát kybernetické bezpečnosti
Pomezný Pavel, Ing.
manažer kybernetické bezpečnosti
739 329 097
553 46 1133
 
Ekonomické oddělení
Vedoucí oddělení
Dvořáková Lucie, Ing.
vedoucí ekonomického oddělení
činnost: provozní ekonom
553 46 1141
730 548 906
Členové oddělení
Haplová Miloslava, Ing.
činnost: veřejné zakázky na nákup ICT vybavení, administrace IS REDOP, správa software
733 787 237
553 46 1132
Stodůlka Tomáš, Ing.
činnost: koordinátor školení, správa software, správa mobilních služeb
553 46 1123
605 747 900
 
Oddělení informačních systémů a databází
Vedoucí oddělení
Kamrád Tomáš, Bc.
zástupce ředitele CIT, vedoucí oddělení IS a databází
činnost: správa IS Student, databáze Oracle
553 46 1134
605 722 615
Členové oddělení
Blahutová Oľga, Mgr.
činnost: helpdesk, podpora IS
553 46 1129
Haft Miroslav, Mgr.
činnost: administrace webu

553 46 1140
Milatová Dagmar, Mgr.
činnost: správa EIS Magion

553 46 1125
733 787 234
Orzelová Lenka, Mgr.
činnost: správa IS Moodle
553 46 1128
Súkeník Tomáš, Bc.
činnost: správa databází a IS Magion
553 46 1119
730 550 820
Trembacz Marek, Mgr.
činnost: správa Aleph, Oracle, helpdesk IS Akros
553 46 1118
605 849 606
Václavek Tomáš, Ing.
činnost: administrace webu

553 46 1121
 
Oddělení aplikačního vývoje
Vedoucí oddělení
Svitanek Martin, Mgr.
vedoucí oddělení aplikačního vývoje
činnost: administrace Portálu, vývoj
553 46 1130
Členové oddělení
Hrabálek Josef
činnost: vývoj
553 46 1145
Najvárek Michal
činnost: vývoj
553 46 1102
Richter Martin, Ing.
činnost: vývoj
553 46 1136
734 282 171
Řepka Ivo, Mgr.
činnost: vývoj
553 46 1112
Svitaneková Lucie, Ing.
činnost: helpdesk, podpora IS, administrace Portálu

553 46 1108
 
Oddělení infrastruktury
Vedoucí oddělení
Lokajová Pavla, RNDr.
vedoucí oddělení infrastruktury
činnost: správa Linux, zálohování, SAN
553 46 1131
733 787 236
Členové oddělení
Bajus Jaromír
činnost: správa kamerového systému a serveroven, technik pro budovu IT
553 46 1165
734 864 707
Bischof Tomešová Petra
činnost: Kartové centrum, ID karty, konta
553 46 1156
730 802 523
Gottfried Lukáš, Mgr.
činnost: cloudové služby, Microsoft365
553 46 1178
737 596 744
Hasník Martin, Ing.
činnost: správa VMware, Novell, Groupwise, identifikační karty, čtečky
553 46 1115
732 940 115
Kopec Michal
činnost: telefonní ústředny, optické sítě
553 46 1142
737 894 095
Kozelský Martin
činnost: správa sítí, eduroam, WIFI, bezdrátové technologie, VPN, DHCP, DNS
553 46 1117
734 786 908
Krpec Jiří, Ing.
činnost: telefonní ústředny, optika, klimatizace, UPS
553 46 1107
733 787 225
Krupa Ondřej, Mgr.
činnost: správa služeb Microsoft (doména), Office 365, G Suite
733 787 229
Křenek Rostislav, Ing.
činnost: telefonní ústředny, optika, klimatizace, UPS

553 46 1101
605 140 050
Kubina Jiří
činnost: správa sítí, bezpečnost sítí
553 46 1144
733 787 226
Lévay Martin
činnost: helpdesk
553 46 1138
605 223 771
Matějka Ladislav
činnost: správa serverů MS Windows
553 46 1148
733 787 231
Mazal Tomáš
činnost: správa MS Exchange
553 46 1135
731 681 882
Simonides Ondřej
činnost: správa linux, e-mail
553 46 1116
605 222 304
Stachura Martin, Bc.
činnost: správa sítě a linux serverů pro web
553 46 1163
734 286 030
Valošek Petr
činnost: správa MS, Exchange, cloud
553 46 1199
 
Centrum technické podpory
Vedoucí centra
Valuštík Jan, Mgr.
vedoucí Centra technické podpory
činnost: technik pro budovu R
553 46 1172
603 767 212
Členové centra
Brzeska Jan, Bc.
činnost: technik pro budovy D, DM, E, G
553 46 1171
733 787 227
Brzeska Pavel
činnost: technik pro budovy A, C
553 46 1150
739 386 566
Jurček Milan
činnost: technik pro budovu UK a aulu OU
605 866 236
553 46 1147
Klus Lukáš
činnost: technik pro budovy D, DM, E, G
553 46 1154
739 601 915
Knaus Vladimír
činnost: technik počítačových učeben LF - budovy ZO, ZU, ZY, ZZ
553 46 1152
733 787 230
Matuška Tomáš
činnost: technik pro budovu B
553 46 1182
732 478 574
Orság Radim
činnost: technik pro budovy R, G, F, P
737 536 157
553 46 1157
553 46 1172
Pala Přemysl, Bc.
činnost: technik pro budovy ZO, ZU, ZY, ZZ, X (FNO)
739 386 565
553 46 1164
Turiak Ivan, Bc.
činnost: technik pro budovy L, M, N, I
553 46 1159
605 930 929
Víta Pavel
činnost: technik pro budovy R, G
553 46 1183
731 505 362
Zářický Petr, Mgr.
činnost: technik pro budovy L, M, N, I
733 787 232
553 46 1158