Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bajus Jaromír
činnost: správa kamerového systému a serveroven, technik pro budovu IT
553 46 1165
734 864 707
Bischof Tomešová Petra
činnost: Kartové centrum, ID karty, konta
553 46 1156
730 802 523
Blahutová Oľga, Mgr.
činnost: helpdesk, podpora IS
553 46 1129
Brzeska Jan, Bc.
činnost: technik pro budovy D, DM, E, G
553 46 1171
733 787 227
Brzeska Pavel
činnost: technik pro budovy A, C
553 46 1150
739 386 566
Dvořáková Lucie, Ing.
vedoucí ekonomického oddělení
činnost: provozní ekonom
553 46 1141
730 548 906
Gottfried Lukáš, Mgr.
činnost: cloudové služby, Microsoft365
553 46 1178
737 596 744
Haft Miroslav, Mgr.
činnost: administrace webu

553 46 1140
Haplová Miloslava, Ing.
činnost: veřejné zakázky na nákup ICT vybavení, administrace IS REDOP, správa software
733 787 237
553 46 1132
Hasník Martin, Ing.
činnost: správa VMware, Novell, Groupwise, identifikační karty, čtečky
553 46 1115
732 940 115
Hrabálek Josef
činnost: vývoj
553 46 1145
Jurček Milan
činnost: technik pro budovu UK a aulu OU
605 866 236
553 46 1147
Kamrád Tomáš, Bc.
zástupce ředitele CIT, vedoucí oddělení IS a databází
činnost: správa IS Student, databáze Oracle
553 46 1134
605 722 615
Klus Lukáš
činnost: technik pro budovy D, DM, E, G
553 46 1154
739 601 915
Knaus Vladimír
činnost: technik počítačových učeben LF - budovy ZO, ZU, ZY, ZZ
553 46 1152
733 787 230
Kopec Michal
činnost: telefonní ústředny, optické sítě
553 46 1142
737 894 095
Kozelský Martin
činnost: správa sítí, eduroam, WIFI, bezdrátové technologie, VPN, DHCP, DNS
553 46 1117
734 786 908
Krpec Jiří, Ing.
činnost: telefonní ústředny, optika, klimatizace, UPS
553 46 1107
733 787 225
Krupa Ondřej, Mgr.
činnost: správa služeb Microsoft (doména), Office 365, G Suite
733 787 229
Křenek Rostislav, Ing.
činnost: telefonní ústředny, optika, klimatizace, UPS

553 46 1101
605 140 050
Kubina Jiří
činnost: správa sítí, bezpečnost sítí
553 46 1144
733 787 226
Lévay Martin
činnost: helpdesk
553 46 1138
605 223 771
553 46 1109
606 628 112
Lokajová Pavla, RNDr.
vedoucí oddělení infrastruktury
činnost: správa Linux, zálohování, SAN
553 46 1131
733 787 236
Matějka Ladislav
činnost: správa serverů MS Windows
553 46 1148
733 787 231
Matuška Tomáš
činnost: technik pro budovu B
553 46 1182
732 478 574
Mazal Tomáš
činnost: správa MS Exchange
553 46 1135
731 681 882
Milatová Dagmar, Mgr.
činnost: správa EIS Magion

553 46 1125
733 787 234
Najvárek Michal
činnost: vývoj
553 46 1102
Orság Radim
činnost: technik pro budovy R, G, F, P
737 536 157
553 46 1157
553 46 1172
Orzelová Lenka, Mgr.
činnost: správa IS Moodle
553 46 1128
Pala Přemysl, Bc.
činnost: technik pro budovy ZO, ZU, ZY, ZZ, X (FNO)
739 386 565
553 46 1164
Pomezný Pavel, Ing.
manažer kybernetické bezpečnosti
739 329 097
553 46 1133
Richter Martin, Ing.
činnost: vývoj
553 46 1136
734 282 171
Řepka Ivo, Mgr.
činnost: vývoj
553 46 1112
Simonides Ondřej
činnost: správa linux, e-mail
553 46 1116
605 222 304
Stachura Martin, Bc.
činnost: správa sítě a linux serverů pro web
553 46 1163
734 286 030
Stodůlka Tomáš, Ing.
činnost: koordinátor školení, správa software, správa mobilních služeb
553 46 1123
605 747 900
Súkeník Tomáš, Bc.
činnost: správa databází a IS Magion
553 46 1119
730 550 820
Svitanek Martin, Mgr.
vedoucí oddělení aplikačního vývoje
činnost: administrace Portálu, vývoj
553 46 1130
Svitaneková Lucie, Ing.
činnost: helpdesk, podpora IS, administrace Portálu

553 46 1108
Trembacz Marek, Mgr.
činnost: správa Aleph, Oracle, helpdesk IS Akros
553 46 1118
605 849 606
Turiak Ivan, Bc.
činnost: technik pro budovy L, M, N, I
553 46 1159
605 930 929
Uhlařová Jana
sekretářka CIT
553 46 1124
603 896 236
Václavek Tomáš, Ing.
činnost: administrace webu

553 46 1121
Valošek Petr
činnost: správa MS, Exchange, cloud
553 46 1199
Valuštík Jan, Mgr.
vedoucí Centra technické podpory
činnost: technik pro budovu R
553 46 1172
603 767 212
Víta Pavel
činnost: technik pro budovy R, G
553 46 1183
731 505 362
Zářický Petr, Mgr.
činnost: technik pro budovy L, M, N, I
733 787 232
553 46 1158