Kartové centrum

Výčet služeb


Kontakt

Kartové centrum
Centrum informačních technologií
Ostravská univerzita
Bráfova 5
701 03 Ostrava 1

Email:
Telefon: 553 46 5321

Otevírací doba:

Pondělí:
09:00-11:00, 13:00-15:00
Úterý:
13:00-15:00
Středa:
09:00-11:00, 13:00-15:00
Čtvrtek:
zavřeno
Pátek:
zavřeno

Není nutno se objednávat.
Mimo uvedenou otevírací dobu pouze po předchozí písemné či telefonické domluvě.Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Vystavování studentských identifikačních karet

Vystavování karet probíhá na počkání. Na místě budete vyfotografováni a z vašeho Centrálního úhradového systému bude uhrazen poplatek za kartu. Veškeré platby na Ostravské univerzitě probíhají elektronicky Centrálním úhradovým systémem (dále jen CUS) a proto není možno uhradit poplatek za vystavení karty hotově.

Typy identifikačních karet:

Karty slouží:

 • K objednávání a výdeji stravy v menze OU
 • Jako čtenářský průkaz v knihovně OU
 • Ke vstupu do vybraných prostor a budov OU
 • Jako elektronická peněženka v rámci Centrálního úhradového systému (CUS)
 • Pro potvrzení identity osoby při výdeji nového hesla

Studentská identifikační karta

Základní studentská ID karta OU s výjimkou Lékařské fakulty (dále LF). Karta platí po celou dobu studia. Poplatek za vystavení karty je 100Kč.

karta   karta


Oborová karta Lékařské fakulty

Základní studentská ID karta pro studenty LF OU. Karta platí po celou dobu studia. Poplatek za vystavení karty je 100Kč.

karta   karta


Studentská identifikační karta s licencí ISIC

ISIC karta je určena pouze pro studenty prezenčního studia a její platnost na univerzitě je jen jeden akademický rok – její platnost končí 30. září následujícího roku. Cena karty je 390 Kč. Každý další akademický rok je pak nutno si nechat prodloužit platnost karty. Toto se provádí na Kartovém centru aktivací v systému a nalepením validační známky v ceně 260 Kč. Před jejím vydáním je nutno si vyplnit souhlas k průkazu ISIC na osobní stránce na portále. Bez něj nemůže být karta vydána.

Slouží jako mezinárodní karta studenta. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO. Karta s licencí ISIC (International Student Identity Card) je určena pouze pro studenty prezenční formy studia. Zajišťuje veškeré služby, jako Studentská identifikační karta, navíc jí lze využívat jako klasickou kartu ISIC. Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy. Oproti Studentské identifikační kartě přináší mj. tyto výhody:

 • mezinárodní uznání statusu studenta
 • platnost v téměř 130 zemích světa
 • slevy a benefity na 1 000 místech v ČR a více než 130 000 místech po celém světě (nákupy v kamenných obchodech i e-shopech, stravování, vzdělávání, vstupné na festivaly, do světově proslulých kulturně-historických památek, ubytování, permanentky v lyžařských areálech, autobusové a vlakové jízdenky)
 • uznáván jako doklad o studiu ve veřejné linkové a železniční dopravě v ČR
 • exkluzivní ISIC cestovní a studijní pojištění od 300 Kč
 • digitální verze průkazu v aplikaci Alive App se všemi výhodami stále po ruce
 • aktuální nabídku slev a benefitů naleznete na https://www.isic.cz/slevy/

ISIC v mobilu

ISIC v mobilu

Průkaz studenta OU s licencí ISIC je možné nyní zároveň používat i v digitální podobě. Stačí si zdarma stáhnout mobilní aplikaci Alive App v APP STORE nebo GOOGLE PLAY a aktivovat profil.

Digitální průkaz ISIC pak budete mít stále po ruce, ve svém mobilu. Je akceptován u poskytovatelů slev i v dopravě, včetně státem nařízené slevy pro studenty.

Digitální verze průkazu však plně nenahrazuje plastovou verzi průkazu s čipovou technologií, kterou potřebujete pro využití na OU.

V aplikaci dále získáte

 • jednoduchý přehled o všech slevách – vyhledávání dle lokalizace, možnost uložit si oblíbené slevy
 • přístup k exkluzivním soutěžím či limitovaným nabídkám
 • přehled aktuálních pojištění a jejich platnosti
 • v případě ztráty, změny platnosti apod. je digitální průkaz automaticky aktualizován dle nově vystaveného průkazu
 • upozornění na expiraci průkazu
 • číslo průkazu čitelně a přehledně stále před očima

Více informací o aplikaci najdete na www.aliveapp.cz


Výše uvedené výhody nejsou zajišťovány OU, ale jsou zajišťovány společností GTS ALIVE s.r.o. Podrobnější informace je možno nalézt naa www.isic.cz.

Pravidla použití průkazů a karet naleznete na isic.cz.

logo

karta   karta


Karta účastníka celoživotního vzdělávání

Karta pro účastníky celoživotního vzdělávání na OU. Platí po celou dobu studia. Poplatek za vystavení první karty se neplatí. Při její ztrátě či znehodnocení je potřeba uhradit 100 Kč za novou kartu.

karta   karta


Musím si kartu vyřídit?

Každý student OU je povinen mít alespoň jednu identifikační kartu.


Kterou kartu si vybrat?

Tabulka níže určuje, který typ karty je určen pro jednotlivé typy studia.

 studentúčastník CŽV
Lékařská fakultaostatní fakulty
prezenčníostatníprezenčníostatní
Studentská  v2p 
Oborová LFp1p   
Studentská ISICv1 v2  
Karta CŽV    p

Vysvětlivky: p - karta je povinná, v - karta je volitelná (viz poznámky)

Poznámky:

 1. Pro prezenční studenty LF je oborová karta povinná, navíc si mohou nechat vystavit kartu ISIC.
 2. Prezenční studenti ostatních fakult si mohou zvolit mezi studentskou kartou a ISIC (jednu z nich).

Vystavování zaměstnaneckých identifikačních karet

Zaměstnanecké karty vystavujeme na počkání po předložení občanského průkazu. Fotografování probíhá přímo na místě.

karta   karta


Zaměstnanecká identifikační karta

Karta je určena pro všechny zaměstnance OU. Interní zaměstnanci jsou povinni si kartu vyřídit. Platnost karty je po dobu trvání pracovního poměru. Kartu při nástupu na OU nebo změny pracoviště (v rámci OU) hradí zaměstnavatel. V případě ztráty (ukradení, zničení apod.) karty, změny jména nebo titulů si hradí novou kartu zaměstnanec sám. Cena karty je 50 Kč.

Karta slouží:

 • K objednávání a výdeji stravy.
 • Jako čtenářský průkaz v knihovně OU.
 • Ke vstupu do vybraných prostorů OU.
 • Jako elektronická peněženka v rámci Centrálního úhradového systému (CUS).
 • Pro potvrzení identity osoby při výdeji nového hesla.

Zvláštní karta

Karta je určená pro speciální použití (např. vrátnice). Karta je vydávána jen na žádost tajemníka fakulty (nebo organizační jednotky).

Zřizování a správa zaměstnaneckých kont

Zaměstnanecká konta do sítě Novell (včetně emailové schránky) se zřizují na Kartovém centru. Přihlašovací údaje se předávají osobně zaměstnanci. Doporučuje se si předem zaslat požadavek o zřízení konta na helpdesk na email anebo kontaktovat Kartové centrum telefonicky na čísle 553 461 156.

K vyzvednutí přihlašovacích údajů stačí mít s sebou doklad totožnosti. Je ovšem nutno mít již podepsanou pracovní smlouvu s OU (tu není potřeba předložit).

V případě externistů je navíc potřeba žádost od vedoucího příslušného pracoviště. Tato žádost se zasílá elektronicky na helpdesk CIT na adresu .


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 03. 2024