Kartové centrum

Výčet služeb


Kontakt

Kartové centrum
Centrum informačních technologií
Ostravská univerzita
Bráfova 5
701 03 Ostrava 1

Email:
Telefon: 553 46 5321

Otevírací doba

Pondělí:
09:00-11:00, 13:00-15:00
Úterý:
13:00-15:00
Středa:
09:00-11:00, 13:00-15:00

Mimo tuto dobu pouze po předchozí písemné či telefonické domluvě.Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Vystavování studentských identifikačních karet

Vystavování karet probíhá na počkání. Na místě budete vyfotografováni a z vašeho Centrálního úhradového systému bude uhrazen poplatek za kartu. Veškeré platby na Ostravské univerzitě probíhají elektronicky Centrálním úhradovým systémem (dále jen CUS) a proto není možno uhradit poplatek za vystavení karty hotově.

Typy identifikačních karet:

Karty slouží:

 • K objednávání a výdeji stravy v menze OU
 • Jako čtenářský průkaz v knihovně OU
 • Ke vstupu do vybraných prostor a budov OU
 • Jako elektronická peněženka v rámci Centrálního úhradového systému (CUS)
 • Pro potvrzení identity osoby při výdeji nového hesla

Studentská identifikační karta

Základní studentská ID karta OU s výjimkou Lékařské fakulty (dále LF). Karta platí po celou dobu studia. Poplatek za vystavení karty je 100Kč.

karta   karta


Oborová karta Lékařské fakulty

Základní studentská ID karta pro studenty LF OU. Karta platí po celou dobu studia. Poplatek za vystavení karty je 100Kč.

karta   karta


Studentská identifikační karta s licencí ISIC

Slouží jako mezinárodní karta studenta. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO. Karta s licencí ISIC (International Student Identity Card) je určena pouze pro studenty prezenční formy studia. Zajišťuje veškeré služby, jako Studentská identifikační karta, navíc jí lze využívat jako klasickou kartu ISIC. Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy. Oproti Studentské identifikační kartě přináší mj. tyto výhody:

 • mezinárodní uznání statusu studenta
 • platnost ve 127 zemích světa
 • slevy na více než 130 000 místech po celém světě
 • exkluzivní ISIC cestovní pojištění od 300 Kč
 • slevy na více než 2 200 místech v ČR
  • při nákupech, stravování a vzdělávání
  • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
  • na permanentky v lyžařských areálech
  • letenky, autobusové a vlakové jízdenky
  • na MHD
  • do světově proslulých kulturně-historických památek
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

Výše uvedené výhody nejsou zajišťovány OU, ale jsou zajišťovány společností GTS ALIVE s.r.o. Podrobnější informace je možno nalézt naa www.isic.cz.

Platnost karty je jeden akademický rok. Její cena je 250Kč. Karta Vám bude vydána pouze na základě potvrzeného Souhlasu k průkazu ISIC. Tento souhlas je možno potvrdit na Vaší osobní stránce na Portále OU. Každý další akademický rok je pak nutno si nechat prodloužit platnost karty. Toto se provádí na Kartovém centru aktivací v systému a nalepením validační známky v ceně 190Kč.

Pravidla použití průkazů a karet naleznete na isic.cz.

logo

karta   karta


Karta účastníka celoživotního vzdělávání

Karta pro účastníky celoživotního vzdělávání na OU. Platí po celou dobu studia. Poplatek za vystavení první karty se neplatí. Při její ztrátě či znehodnocení je potřeba uhradit 100 Kč za novou kartu.

karta   karta


Musím si kartu vyřídit?

Každý student OU je povinen mít alespoň jednu identifikační kartu.


Kterou kartu si vybrat?

Tabulka níže určuje, který typ karty je určen pro jednotlivé typy studia.

 studentúčastník CŽV
Lékařská fakultaostatní fakulty
prezenčníostatníprezenčníostatní
Studentská  v2p 
Oborová LFp1p   
Studentská ISICv1 v2  
Karta CŽV    p

Vysvětlivky: p - karta je povinná, v - karta je volitelná (viz poznámky)

Poznámky:

 1. Pro prezenční studenty LF je oborová karta povinná, navíc si mohou nechat vystavit kartu ISIC.
 2. Prezenční studenti ostatních fakult si mohou zvolit mezi studentskou kartou a ISIC (jednu z nich).

Vystavování zaměstnaneckých identifikačních karet

Zaměstnanecké karty vystavujeme na počkání po předložení občanského průkazu. Fotografování probíhá přímo na místě.

karta   karta


Zaměstnanecká identifikační karta

Karta je určena pro všechny zaměstnance OU. Interní zaměstnanci jsou povinni si kartu vyřídit. Platnost karty je po dobu trvání pracovního poměru. Kartu při nástupu na OU nebo změny pracoviště (v rámci OU) hradí zaměstnavatel. V případě ztráty (ukradení, zničení apod.) karty, změny jména nebo titulů si hradí novou kartu zaměstnanec sám. Cena karty je 50 Kč.

Karta slouží:

 • K objednávání a výdeji stravy.
 • Jako čtenářský průkaz v knihovně OU.
 • Ke vstupu do vybraných prostorů OU.
 • Jako elektronická peněženka v rámci Centrálního úhradového systému (CUS).
 • Pro potvrzení identity osoby při výdeji nového hesla.

Zvláštní karta

Karta je určená pro speciální použití (např. vrátnice). Karta je vydávána jen na žádost tajemníka fakulty (nebo organizační jednotky).

Správa hesel

Každý student i zaměstnanec má pro každé své studium či práci zřízeno konto do Novellu a účet pro elektronickou poštu.

Studentská konta jsou vytvářena automaticky. Jsou vytvořena do jednoho dne od zapsání studenta do informačního systému STAG. Přihlašovací jméno je vždy studijní číslo, heslo je nastaveno na x + rodné číslo (celé bez lomítka). Heslo je z bezpečnostních důvodů vhodné změnit. Elektronická adresa každého studenta je ve tvaru scislo@student.osu.cz, kde scislo je studijní číslo. Pro přístup k poště můžete použít webového klienta http://student.osu.cz. Jako "Jméno:" zadáte své studijní číslo. Heslo pro přístup k poště je totožné s heslem do sítě Novell a na Portál OU. Počáteční heslo má tvar x0123456789, kde 0123456789 je rodné číslo studenta bez lomítka.

Konta pro zaměstnance tvoříme ručně. Login nastavujeme s využitím příjmení zaměstnance ve vhodném neduplicitním tvaru. Elektronická pošta pro zaměstnance bývá zřízena ve tvaru jmeno.prijmeni@osu.cz a prvotní předání konta se provádí osobní návštěvou Kartového centra.

Na Kartovém centru provádíme nastavování nových hesel do Novellu v případě jejich zapomenutí.

Zřizování a správa zaměstnaneckých kont

Zaměstnanecká konta do sítě Novell (včetně emailové schránky) se zřizují na Kartovém centru. Přihlašovací údaje se předávají osobně zaměstnanci. Doporučuje se si předem zaslat požadavek o zřízení konta na helpdesk na email anebo kontaktovat Kartové centrum telefonicky na čísle 553 461 156.

K vyzvednutí přihlašovacích údajů stačí mít s sebou doklad totožnosti. Je ovšem nutno mít již podepsanou pracovní smlouvu s OU (tu není potřeba předložit).

V případě externistů je navíc potřeba žádost od vedoucího příslušného pracoviště. Tato žádost se zasílá elektronicky na helpdesk CIT na adresu .


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 10. 2022