Charakteristika Centra informačních technologií

Centrum informačních technologií je jiným univerzitním pracovištěm a je definováno Statutem Ostravské univerzity. Je samostatným pracovištěm, jehož činnost řídí vlastní řídící normy s dopadem na celouniverzitní informační infrastrukturu. Základním smyslem pracoviště je spravovat, řídit a rozvíjet všechny informačních systémy univerzity, včetně komunikační infrastruktury. Hlavním cílem je zajistit vysoce výkonnou a efektivní informační podporu všem klíčovým činnostem univerzity. Základní výčet poskytovaných služeb.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020