Komplexní správa serverů

 • Správa a řízení elektronických dokumentů (DMS)
 • E-learningový výukový systém (Moodle)
 • Knihovní systém (ALEPH)
 • Souborové a autentizační služby (Novell)
 • Personalistika a ekonomika (Magion)
 • Databáze Oracle (STAG, MAGION, PORTAL)
 • Databáze MS SQL (CUS, AD, Exchange)
 • Portálové služby (PORTAL)
 • Studijní agenda (STAG)
 • Speciální síťové služby
 • Virtualizace
 • Servery WWW
 • Telefonní sítě, tarifikace, operátoři

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020