Zaměstnanecká elektronická pošta

CIT zajišťuje komplexní správu všech poštovních schránek zaměstnanců, včetně poštovních systémů pro doručování a příjem elektronických zpráv. Poskytuje základní technickou podporu zaměstnancům univerzity.

Služba je dostupná na adrese: https://exchange.osu.cz Microsoft Outlook

Technická podpora

Je poskytována primárně prostřednictvím helpdeskového systému na adrese a to v režimu 5 dnů v týdnu vždy od 7:00 do 15:00d hodin.

Administrátor služby


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 06. 2022