Zaměstnanecká elektronická pošta

CIT zajišťuje komplexní správu všech poštovních schránek zaměstnanců, včetně poštovních systémů pro doručování a příjem elektronických zpráv. Poskytuje základní technickou podporu zaměstnancům univerzity.

Služba je dostupná na adrese https://gregor.osu.cz.

Technická podpora

Je poskytována primárně prostřednictvím helpdeskového systému na adrese a to v režimu 5 dnů v týdnu vždy od 6:00 do 14:00 hodin.

Administrátor služby