Studentská a zaměstnanecká elektronická pošta

CIT zajišťuje komplexní správu poštovních schránek studentů a zaměstnanců, včetně poštovních systémů pro doručování a příjem elektronických zpráv. Poskytuje základní technickou podporu studentům a zaměstnancům univerzity.

Služba je dostupná na adresách https://exchange.osu.cz nebo https://outlook.office.com.

Technická podpora

Je poskytována primárně prostřednictvím helpdeskového systému na adrese a to v režimu 5 dnů v týdnu vždy od 7:00 do 15:00 hodin.

Administrátoři služby

553 46 1156
730 802 523

553 46 1135
731 681 882


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 01. 2024