Centrální poštovní systém, antivir, antispam

CIT zajišťuje komplexní správu a řízení toku elektronických zpráv do uživatelských schránek, včetně zajištění bezpečnosti na úrovni antivirové a antispamové ochrany. Dále zajišťuje údržbu databáze aliasů, kontroly a vyhledávání ztracených zpráv a správu hromadných poštovních skupin. Poskytuje základní technickou podporu všem uživatelům i mimo univerzitu, kteří potřebují s univerzitou elektronicky komunikovat.

Technická podpora

Je poskytována primárně prostřednictvím helpdeskového systému na adrese a to v režimu 5 dnů v týdnu vždy od 7:00 do 15:00 hodin.


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2021