Správa DNS, DHCP, ENUM, EduID

CIT zajišťuje základní správu doménových jmen (DNS), přidělování IP adres zařízením připojujícím se do sítě univerzity (DHCP), mapování z prostoru všech telefonních čísel do prostoru internetových adres (ENUM) a správu univerzitních (uživatelských) identit v rámci projektu České akademické federace identit eduID.cz.

Technická podpora

Je poskytována primárně prostřednictvím helpdeskového systému na adrese a to v režimu 5 dnů v týdnu vždy od 7:00 do 15:00 hodin.

Administrátor služby


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2021