Správa certifikátů

CIT zabezpečuje správu mechanismů pro ověřování identit pomocí elektronického klíče a certifikátu. Služba je realizována prostřednictvím vlastní certifikační autority sdružení CESNET, nebo prostřednictvím mezinárodního projektu Trusted Certificate Service (TCS).

Osobní certifikát může získat každý zaměstnanec a student univerzity – žádost o vydání certifikátu.

Technická podpora

Je poskytována primárně prostřednictvím helpdeskového systému na adrese a to v režimu 5 dnů v týdnu vždy od 7:00 do 15:00 hodin.

Administrátor služby


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 10. 2017