E-learningový výukový systém (Moodle)

CIT zajišťuje správu e-learningového výukového systému Moodle od roku 2006. Poskytuje základní technickou podporu zaměstnancům a studentům univerzity. Systém se využívá pro vedení výuky především u kombinované a distanční formy studia, v menší míře pak u prezenční formy studia. Další využití systému Moodle je u přijímacího řízení.

Systém je dostupný na adrese https://moodle.osu.cz.

Přijímací řízení na OU

Od roku 2007 probíhá přijímací řízení na většinu studijních oborů elektronicky, prostřednictvím systému Moodle. Testujeme uchazeče LF, FSS, PdF, PřF a FF.

Technická podpora

Je poskytována primárně prostřednictvím helpdeskového systému na adrese a to v režimu 5 dnů v týdnu vždy od 7:00 do 15:00 hodin. V případě problémů s heslem se obracejte na adresu .


Administrátor systému


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 01. 2024