Oprava po změně v eduroamu od 7. září 2021

Vážený uživateli sítě eduroam,

opět navazuji na informace o plánované změně nastavení připojení k síti eduroam dne 7. září 2021 ve 12:00, o které jsem vás informoval emaily a zprávami na Portálu Ostravské Univerzity.

U uživatelů zařízení s operačním systémem Android bohužel v důsledku chyby aplikace eduroamCAT nefunguje po provedení změny připojení k eduroamu, i když bylo postupováno podle návodu. Je nutné znovu odstranit stávající konfigurační profil a stáhnout z internetu aktuální opravený profil. Postup je totožný s dříve uvedeným:

 1. zapněte si Mobilní data a Umístění (polohu),
 2. spusťte aplikaci eduroamCAT,
 3. přejděte na záložku Profily,
 4. stiskněte tlačítko Odstranit profil a potvrďte smazání (tento krok vás odpojí od eduroamu),
 5. přejděte na záložku Stav a vraťte se zpět na záložku Profily,
 6. případně povolte aplikaci eduroamCAT přístup k poloze a Fotkám/Médiím/Souborům (konfigurační profil se musí nahrát do úložiště),
 7. vyberte domovskou organizaci – Blízkou konfiguraci – Ostravskou univerzitu (zapnutí Umístění/polohy vám umožní nabídnout profil Ostravské univerzity jako první za předpokladu, že jste poblíž OU),
 8. na obrazovce Shrnutí konfiguračního souboru stiskněte tlačítko Instaluj,
 9. vyplňte Uživatelské jméno, Heslo a stiskněte tlačítko Instaluj,
 10. pokud vše v pořádku proběhlo, profil se nainstaluje, zařízení se připojí k síti eduroam, a aplikaci eduroamCAT můžete ukončit,
 11. Mobilní data a Umístění (polohu) můžete zase vypnout.

V případě problémů či nejasností se můžete obrátit na IT techniky na budovách OU nebo přímo na mne.

Za vzniklé komplikace se omlouvám a děkuji za pochopení.

Za CIT tým Martin Kozelský, správce sítě eduroam v Ostravské univerzitě


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 09. 2021