Technici

CIT prostřednictvím techniků, kteří jsou součást Úseku péče o zákazníky, zajišťuje technickou a servisní podporu koncovým uživatelům výpočetní techniky, která je v majetku Ostravské univerzity. Dále technici vykonávají správu a údržbu počítačových učeben a studoven.

Technická podpora:

Je poskytována primárně prostřednictvím helpdeskového systému na adrese a to v režimu 5 dnů v týdnu vždy od 8:00 do 16:00 hodin.

Administrátoři služby

viz. aktuální personální složení úseku péče o zákazníky.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2017